×

תמר – חכמת המעשה

המלצות לבניית השתלמות במסלול תמר- תמיכה מקצועית בתחום המוגבלויות, במחלקות הרווחה ברשויות המקומיות

 .מסמך זה מרכז המלצות המבוססות על ממצאי הערכת מסלול תמר שבוצעה בשנת תשפ"א, 2021 על ידי מכלול – יחידת הערכה ומחקר של קרן שלם וכן על תובנות וועדת ההיגוי שפיתחה את מסלול תמר.


דילוג לתוכן