×

קרן שלם לפיתוח שירותים לאנשים עם מוגבלות שכלית, פיזית, חושית והנמכה קוגניטיבית ברשויות המקומיות,

פועלת במגוון דרכים להנכחת אנשים עם מוגבלות בכל תחומי החיים בחברה הישראלית, לצורך השתלבותם ושיפור איכות חייהם.

הקרן מזמינה בתי ספר על תיכוניים לאמנות חזותית ולאמנויות הבמה, המוכרים ע”י המל”ג או משרד התרבות והספורט, להגיש בקשות למענק “זרקור”, לפיתוח מיזמים משותפים לסטודנטים ולאנשים עם מוגבלות המתגוררים בבית המשפחה, בשנה”ל תשפ”ה 2024-2025.

המיזם בשיתוף מרכז השילטון המקומי ומנהל מוגבלויות במשרד הרווחה והביטחון החברתי.