×

סקר לרופאים ומטפלים בנושא: מתן טיפול בתחום בריאות האישה לנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית

מק"ט 890-642-2021

מחקר הערכה זה נעשה ע”י מכלול- יח’ הערכה ומחקר של קרן שלם.

סקר זה מהווה מהלך משלים ללומדת לילך – לומדה להנגשת תכנים בנושא בריאות האשה ומטרתו ללמוד על הצרכים של נותני שירותים בתחום בריאות האישה בבואם לתת שירות לנשים עם מוגבלות שכלית וקוגניטיבית.

מטרת הסקר הייתה לבחון מהם הקשיים (החסמים) ומהם הצרכים שיש לנותני שירות בתחום בריאות האישה, בעת טיפול בנשים עם מש”ה, בהקשר של מתן טיפול מיטבי. בנוסף, לאסוף ולמפות רעיונות ופרקטיקות מוצלחות בהם משתמשים נותני השירות עם אוכלוסייה זו. מטרה משנית היא לבדוק מהו הכלי המועדף עבורם לטובת קבלת מידע/עקרונות עבודה עם אוכלוסייה זו.

מילות מפתח: בריאות האשה, נשים, מוגבלות שכלית התפתחותית, הנגשת השירות הרפואי


פריטים קשורים