×

תקנון למניעת הטרדה מינית בפישוט לשוני

החקיקה בתחום זכויות האדם היא בעלת חשיבות עליונה וחשוב להתאימה גם לצרכיהם של אנשים עם מוגבלות, שכן להתאמה כזו עשויה להיות השפעה חיובית על חייהם ועל יכולתם להשתלב כשווים בחברה ובקהילה. החוק למניעת הטרדה מינית (תשנ"ח – 1998) חל על כלל הציבור, ומטרתו "לאסור הטרדה מינית כדי להגן על כבודו של אדם, על חירותו ועל פרטיותו, וכדי לקדם שוויון בין המינים". חוק זה חשוב במיוחד ככל שהוא נוגע לאנשים עם מוגבלות שכלית, שכן אוכלוסייה זו חשופה יותר מכלל האוכלוסייה לניצול ופגיעה מינית. בשנת 2014 החל פרויקט יישומי של יצירת תקנון למניעת הטרדה מינית במקומות עבודה ומפעלים מוגנים, בנוסח מפושט לשונית עבור אנשים עם מוגבלות שכלית .בבסיס הפרויקט עמדהרציונל שלשוויון, הנגשה ומודעות לזכויות.
 
הפרויקט בוצע תוך שיתוף פעולה בין מומחים מדיסציפלינות שונות: השפה, המשפט, העשייה החברתית, ואנשים עם מוגבלות שכלית.הגופים השותפים בפרויקט (והמייצגים כל תחום דעת) היו הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלות באוניברסיטה העברית, אלווין ישראל (ירושלים), ד"ר סיגל עוזיאל –קרל, מומחית לפישוט לשוני וצוות המכון הישראלי להנגשה קוגניטיבית.
 
הפרויקט הניב גרסה ברורה ופשוטה להבנה של התקנון למניעת הטרדה מינית. פרויקט זה הינו בעל ערך חברתי רב באפשרו לאנשים עם מוגבלות שכלית לזהות מצבים של הטרדה מינית, להיות מודעים לזכויותיהם ולבחור את דרך ההתמודדות ואת התגובה המועדפת עליהם במקרה של הטרדה מינית במסגרת התעסוקה.
התקנון למניעת הטרדה מינית במקומות עבודה ומפעלים מוגנים, בנוסח מפושט לשונית עבור אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית יצא לאור בשנת 2015.
 
התקנון הינו בפורמט של פוסטר. ניתן לרכוש את התקנון דרך משרדי הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלות באוניברסיטה העברית או במשרדי אלווין ישראל בירושלים, ניתן לפנות במייל לרחלי שלום [email protected]

פריטים קשורים