×
מציג 10 תוצאות מתוך 37

במסגרת הקורסים השונים של קרן שלם נדרשים התלמידים להגיש עבודות גמר.

להלן מבחר מהעבודות אשר הוגשו במהלך השנים האחרונות.

** בכל פריט בו מוזכר המונח "פיגור שכלי", הכוונה היא למוגבלות שכלית התפתחותית (המונח שונה בשנת 2012)

תמנע גבאי-מרקביץ, מנהלת תחום פיתוח מקצועי | [email protected]

סיכום דיון צוות – המלצות לאוגדן הפעלת מרכזי יום קורס מנהלי מרכזי יום התשע"ג – 2013

מחברים נוספים : אלנה גרנובסקי, רים פאהום, אמאל מגדוב, אריג' מסארווה, יעקב צורישדי
העבודה נכתבה במסגרת מחזור שני לקורס מנהלי מרכזי יום לבוגרים בני 21+ טיפולים סיעודיים.   מטרת העבודה היתה התייחסות לאוגדן להפעלת מרכזי יום שנכתב על ידי השרות לטיפול באדם עם ...

ניתוח אוגדן הפעלה למרכזי יום, פרק מס' 3 – "מעטפת העבודה במרכז היום : נהלים לתפעול"

מחברים נוספים : חניתה אברהמי, יערה הספל, גילה קרון, כיראם חג' יחיא, חווה ויינגרטן
העבודה נכתבה במסגרת מחזור שני לקורס למנהלי מרכזי יום לבוגרים בני 21+ טיפולים סיעודיים.   מטרת העבודה היתה התייחסות לאוגדן להפעלת מרכזי יום שנכתב על ידי השרות לטיפול באדם עם ...

תוכניות לפיתוח מיזמים עסקיים במע"שים

חוברת מסכמת של המחזור ראשון בקורס יזמות עסקית למנהלי מע"שים.   החוברת מציגה גם את מטרות הקורס, התכנים, משוב הלומדים ומבחר מתקצירי התוכניות העסקיות שהוכנו על ידי מנהלי המע"שים.  

המע"ש כמערכת פתוחה ויוזמת במתן מענה לצרכים של אוכלוסיית המזדקנים בעלי פיגור שכלי

מחברים נוספים : שרון עמית
העבודה נעשתה במסגרת מחזור שני של קורס מנהלי מע"שים.   העבודה מתייחסת לתהליכי השינוי העוברים על המעש"ים באופן כללי, ולתהליך השינוי מול אוכלוסיית המזדקנים בפרט. מטרת עבודה זו, הינה כפולה: ...

תוכנית עסקית להקמת והפעלת משתלה לאנשים עם צרכים מיוחדים

העבודה נעשתה במסגרת מחזור שני של קורס מנהלי מע"שים.   העבודה מתארת מיזם עסקי של הקמת חממה ומשתלה שתאפשר תעסוקה של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ותופעל כיחידת רווח והפסד ...

מסלול פיתוח קריירה לאנשים עם פיגור שכלי בשוק החופשי

העבודה נעשתה במסגרת מחזור שני של קורס מנהלי מע"שים.   העבודה מציגה כלי אשר יאפשר לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית הנמצאים בתעסוקה נתמכת בשוק החופשי באותה משרה שנים רבות, לפתח ...

ספריה מקצועית מע"ש משלב עלי שיח

העבודה נעשתה במסגרת מחזור שני של קורס מנהלי מע"שים. העבודה מתארת את מערכת הטיפול באנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית במע"ש עלי שיח בקהילה החרדית, ומציגה מודל לפיתוח ספריה מקצועית שתתן ...

ISO שיקומי במע"שים הכצעקתה?

מחברים נוספים : לימור מלצר
העבודה נעשתה במסגרת מחזור שני של קורס מנהלי מע"שים.   מטרתה לבחון האם הלכה למעשה ה-ISO משפר את איכות השירות ללקוחות שתי מסגרות תעסוקה בצ'יימס ישראל. לקריאת מאמר נוסף העוסק ...

מעבר מיחידה תעסוקתית לתעסוקה נתמכת

מחברים נוספים : יוסי רחמין, שלמה ליאני, סולימן אזברגה
העבודה נעשתה במסגרת מחזור שני של קורס מנהלי מע"שים.   מטרתה הקנייה של כלים והרגלים להעלאת המוטיבציה של המשתקם להשתלב בתעסוקה כל אחד על יכולתו וכישוריו, הכנה למסלול של חיי ...

ערכת קליטה ומידע להעסקת עובדי שירות בתי הסוהר במע"ש

העבודה נעשתה במסגרת מחזור שני של קורס מנהלי מע"שים.   מטרת עבודה ליידע את מנהלי המע"שים על האפשרות בדבר העסקת עובדי שירות בתי הסוהר ולהציג בפניהם את היתרונות והחסרונות בנוגע ...

מציג 10 תוצאות מתוך 37

דילוג לתוכן