×

אודות המיזם

הזדקנות ומוגבלות שכלית התפתחותית: פיתוח והערכת תכנית להנגשת הזקנה וההזדקנות  עבור מקבלי השירות, המשפחות וצוות המסגרת

התכנית בנויה על עקרונות התפיסה הדוגלת ב’שירות מכוון אדם’, המתבססת על ההנחה, כי לכל אדם יש יכולת לעצב את חייו אם יינתנו לו ההזדמנות והתמיכה המתאימה, וכי האדם יכול לקבוע ולנתב את חייו על סמך עוצמותיו, יכולותיו, רשתות התמיכה שלו והעדפותיו. לצורך כך, על האדם להכיר את עצמו ואת רצונותיו ולהשמיע את קולו.
כמו כן היא עוסקת בפיתוח מודעות למאפיינים הייחודיים של תהליכי ההזדקנות של אנשים עם מש”ה בקרב מקבלי שירות, בני משפחה וחברי צוות; בפיתוח כלים להתמודדות עם תכנון העתיד ובהתמודדות רגשית עם השינויים והאובדנים בזקנה. בהתאם לכך, התוכנית מאפשרת לאנשים עם מש”ה להכיר יותר את עצמם, לפתח תפיסה עצמית חיובית, להגדיל את המיומנויות לפיתוח קשרים חברתיים, להשמיע את קולם ולהחליט עבור עצמם. במהלך התכנית נבנה עם המשתתפים כלי להצגת תוכנית חיים אישית, המשקפת ומבטאת את הדברים המשמעותיים עבור כל אחד ואחד ומהווה בסיס להמשך תכנון העתיד. המשמעות היא, שאנשים עם מוגבלות הופכים לשותפים פעילים בעיצוב חייהם ומקבלים במה להשמיע את קולם.
התכנית לוותה במחקר הערכה של יחידת ‘מכלול’ בקרן שלם. תוצאות המחקר, יחד עם תובנות הצוותים והמשתתפים, מחזקות את ההבנה לגבי חשיבות התהליך הן ברמת הקניית ידע בנושא ההזדקנות, הן בחשיבות ההכנה ותכנון העתיד והן בהקשר למקומם של מקבלי השירות, בני המשפחה והצוות כשותפים מלאים בתהליך.

התכנית פותחה ונבנתה על ידי צוות מכון טרמאפ, בית איזי שפירא : ד”ר דליה ניסים וטליה אלג’ם בשיתוף עם אלווין ישראל, מעונות גל, מינהל מוגבלויות, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים וקרן שלם.
המיזם במימון קרן שלם

צוות המיזם

 

מכון טראמפ, בית איזי שפירא  

ד”ר דליה ניסים, מנהלת תכניות לימודים

טליה אלג’ם, רכזת תכניות לימודים

יהלי בן עמי ויטנברג, מנהלת המכון

מינהל מוגבלויות, משרד העבודה והרווחה

יואב אנקרי, מנהל תחום מרכזי יום וגימלאים, שירות בוגרים ומזדקנים, אגף קהילה,

דניאל כץ, מנהל השירות לבוגרים ומזדקנים, אגף קהילה,

קרן שלם

שרון גנות, מנהלת ידע

ד”ר עדי לוי ורד, מרכזת מכלול – יח’ הערכה ומדידה

נגה חן, עוזרת מחקר, מכלול – יח’ הערכה ומדידה

תדריך המיזם

 

התוכנית המתוארת בחוברת עוסקת בפיתוח מודעות למאפיינים הייחודיים של תהליכי ההזדקנות של אנשים עם מ ש”ה בקרב מקבלי שירות, בני משפחה ו חברי צוות; בפיתוח כלים להתמודדות עם תכנון העתיד ובהתמודדות רגשית עם השינויים והאובדנים בזקנה. בהתאם לכך, התוכנית מאפשרת לאנשים עם מש”ה להכיר יותר את עצמם, לפתח תפיסה עצמית חיובית, להגדיל את המיומנויות
לפיתוח קשרים חברתיים, להשמיע את קולם ולהחליט עבור עצמם. במהלך התוכנית נבנה עם המשתתפים כלי להצגת תוכנית חיים אישית, המשקפת ומבטאת את הדברים המשמעותיים עבור כל אחד ואחד ומהווה בסיס להמשך תכנון העתיד. המשמעות היא, שאנשים עם מוגבלות הופכים לשותפים פעילים בעיצוב חייהם ומקבלים במה להשמיע את קולם.

 

להורדת התדריך בשפה העברית>>

 

להורדת התדריך בשפה הערבית>>