Universal Design and Accessibility for Israelis with Intellectual Disabilities   עיצוב אוניברסלי והנגשה עבור ישראלים עם מוגבלות שכלית - דו"ח מסכם  

החוק הישראלי לשוויון זכויות מגדיר את מושג ההנגשה, אך למרות זאת לרוב מתעלמים מהצורך לבצע הנגשה עבור בעלי מוגבלות שכלית.  אחת ממטרות האגף לטיפול באדם עם מש"ה במשרד הרווחה הינה הסדרת  זכויותיהם של אנשים עם מש"ה בחוק. לצורך כך משרד הרווחה וה- Burton Blutt Institute (BBI) הקימו פרוייקט משותף במסגרתו התקיימה ועדת היגוי בה לקחו חלק בעלי תפקידי מפתח בתחום הזכויות וההנגשה לבעלי מוגבלויות בישראל. תחום ההנגשה והמודל האוניברסלי מתפתח במהירות, אך הוא מתייחס לרוב לאנשים עם מוגבלות פיזית או סנסורית. מטרת הדו"ח הנוכחי להעריך את הידע הקיים בתחום ההנגשה והמודל האוניברסלי ביחס לאנשים עם מש"ה, כולל המלצות ראשוניות.

 

הדו"ח המלא באנגלית נכתב בשנת 2008 - לעיון בדו"ח המלא לחץ כאן

תרגום הדו"ח לעברית הועלה בנובמבר 2015 לקהילת הידע של האגף לטיפול באדם עם מש"ה.

תרגום הדו"ח בשפה בעברית מפורסם באתר קרן שלם באישורו של האגף לטיפול באדם עם מש"ה, משרד הרווחה והשירותים החברתיים.

הדו"ח תורגם על ידי מכלול - יח' הערכה ומחקר של קרן שלם.

לתרגום הדו"ח בעברית לחץ כאן.

 


לפריט המלא
קרא | הורד