×

אסופת פריטי מידע בנושא הורות של אנשים עם מוגבלות

הזכות להורות של אנשים עם מוגבלות בישראל: תמונת מצב והמלצות לכיווני פעולה, רוני רוטלר ויונית אפרתי,  משרד המשפטים – נציבות שיוויון זכויות, 2021

היבטים מעצימים בחוויית האימהות של נשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית או הנמכה קוגניטיבית, מורן בר, אוניברסיטת חיפה, 2021 (בסיוע קרן שלם)

בין חילון לדתיות בישראל: הבדלים בין המלצותיהם של עובדים סוציאליים מוסלמים ואימאמים בסוגיות של נישואין/גירושין ומשמורת ילדים הנוגעות לאנשים עם מוגבלות שכלית או מחלת נפש. לינה בדראן, אוניברסיטת חיפה, 2020 (בסיוע קרן שלם)

הורים עם מוגבלות שכלית – סקירת ספרות והמלצות לפיתוח מדיניות, דורית ברק, בית איזי שפירא, 2019

הזכות להורות של אנשים עם מוגבלויות נפשיות ושכליות- התפתחותיות: תפיסה חלופית של ‘הורות’ כאמצעי לקידום זכויות, רוני רוטלר, אוניברסיטת בר אילן, 2019 (בסיוע קרן שלם)

הזכות למשפחה: התבוננות על דילמת הפונדקאות בקרב אנשים עם מוגבלות, עו”ד דורון 2017

חווית החיים בצל הורה בעל מגבלה שכלית, דורית ושלר, אוניברסיטת בן גוריון, 2009 (בסיוע קרן שלם)

פריטים קשורים