×

הזדקנות עם מוגבלות | בעיני האנשים עצמם: רצונות, צרכים וחסמים

מחברים נוספים : ישראל דורון

ג’וינט ישראל (“ישראל מעבר למגבלות” ו”אשל”) יצאו במהלך משותף שמטרתו קביעת אסטרטגיה משותפת, כיווני פעולה ויעדים ברורים לטיפול באתגרים הייחודיים להזדקנות עם מוגבלות. למהלך שותפים נציגי ממשלה (משרד רה”מ, אוצר, רווחה, בריאות, ביטוח לאומי ועוד), חברה אזרחית, נציגי אקדמיה, שלטון מקומי וכמובן אנשים עם מוגבלות.

הליך שכזה מחייב בניית בסיס של נתונים ומידע לצורך יצירת מצע משותף לדיון וקבלת החלטות מושכלת, על אחת כמה וכמה בתחום של מזדקנים עם מוגבלות, שהמחקר בו בחיתוליו והנתונים לגביו דלים, בפרט בישראל.

כחלק מהמחקר על הזדקנות של אנשים עם מוגבלות, לצד סקירת הספרות, נערכו שיחות מקדימות עם מגוון רחב של אנשי מקצוע בממשלה ובאקדמיה, מקרב נותני שירותים, אנשים פעילים עם מוגבלות וארגוני הורים. כל אלה רוכזו במסמך תובנות .

במהלך שלושה חודשים בין נובמבר 2020 ועד פברואר 2021 נערכו 15 ראיונות עם אנשים עם מוגבלות שמזדקנים. מערך המחקר אשר קיבל את אישורה של ועדת האתיקה של אוניברסיטת חיפה כלל שאלון חצי מובנה בן חמישה חלקים וכ-35 שאלות שנועדו להבין את נסיבות החיים של המשתתפים, את היחס שלהם למוגבלותם ולהזדקנותם ואת הצרכים, הרצונות, החששות, החסמים והתקוות בנוגע לשנים הקרובות תוך התייחסות להצטלבות שבין מוגבלות לזיקנה.

קרדיטים: ממשלת ישראל, קרן משפחת רודרמן, אוניברסיטת חיפה, מרכז מינרבה לחקר אוכלוסיות מודרות בזיקנה, מכון ERI

מילות מפתח : אנשים עם מוגבלות, מזדקנים

קישור לפריט במרכז הידע של הג’וינט

 

 

פריטים קשורים