×

הזדקנות עם מוגבלות | פרקטיקות טובות בתחום הזדקנותם של אנשים עם מוגבלות

מחברים נוספים : ישראל דורון

ג'וינט ישראל ("ישראל מעבר למגבלות" ו"אשל") יצאו במהלך משותף שמטרתו קביעת אסטרטגיה משותפת, כיווני פעולה ויעדים ברורים לטיפול באתגרים הייחודיים להזדקנות עם מוגבלות. למהלך שותפים נציגי ממשלה (משרד רה"מ, אוצר, רווחה, בריאות, ביטוח לאומי ועוד), חברה אזרחית, נציגי אקדמיה, שלטון מקומי וכמובן אנשים עם מוגבלות.

הליך שכזה מחייב בניית בסיס של נתונים ומידע לצורך יצירת מצע משותף לדיון וקבלת החלטות מושכלת, על אחת כמה וכמה בתחום של מזדקנים עם מוגבלות, שהמחקר בו בחיתוליו והנתונים לגביו דלים, בפרט בישראל.

במסגרת תהליך הלמידה בנושא “הזדקנותם של אנשים עם מוגבלות”, מסמך זה מבקש להשיב על השאלות הבאות:

  1. אילו מהלכים ורפורמות כלל-מערכתיות נערכו בעולם בתחום הזדקנותם של אנשים עם מוגבלות ומה ניתן ללמוד מהם?
  2. כיצד מתמודדים עם בעיית הסנכרון והפיצול במענה בתחום של הזדקנות אנשים עם מוגבלות?
  3. איזה מענים ניתן לפתח בתחום של הידלדלות התמיכה של בני משפחה והזדקנותם?

קרדיטים נוספים : ישראל מעבר למגבלות (ג'וינט ישראל) אש"ל (ג'וינט ישראל), מכון ERI, מרכז מינרבה

מילות מפתח : אנשים עם מוגבלות, מזדקנים

קישור לפריט במרכז הידע של הג'וינט

 

 

פריטים קשורים

דילוג לתוכן