×

הזדקנות עם מוגבלות | תובנות משיחות רקע בנושא אנשים עם מוגבלות שמזדקנים

ג’וינט ישראל (“ישראל מעבר למגבלות” ו”אשל”) יצאו במהלך משותף שמטרתו קביעת אסטרטגיה משותפת, כיווני פעולה ויעדים ברורים לטיפול באתגרים הייחודיים להזדקנות עם מוגבלות. למהלך שותפים נציגי ממשלה (משרד רה”מ, אוצר, רווחה, בריאות, ביטוח לאומי ועוד), חברה אזרחית, נציגי אקדמיה, שלטון מקומי וכמובן אנשים עם מוגבלות.

הליך שכזה מחייב בניית בסיס של נתונים ומידע לצורך יצירת מצע משותף לדיון וקבלת החלטות מושכלת, על אחת כמה וכמה בתחום של מזדקנים עם מוגבלות, שהמחקר בו בחיתוליו והנתונים לגביו דלים, בפרט בישראל.

כחלק מהמחקר על הזדקנות של אנשים עם מוגבלות, לצד סקירת הספרות, נערכו שיחות מקדימות עם מגוון רחב של אנשי מקצוע בממשלה ובאקדמיה, מקרב נותני שירותים, אנשים פעילים עם מוגבלות וארגוני הורים. התובנות שעלו משיחות אלה היו רבות, חלקן סתרו זו את זו, חלקן השלימו אחת את האחרת והרחיבו את נקודת המבט על הזדקנותם של אנשים עם מוגבלות.

המסמך שלפניכם כולל שלושה חלקים: א’: הנקודות המרכזיות שעלו בשיחות; ב’: כלל התובנות בחלוקה לנושאים, כפי שעלו מהשיחות השונות; ג’: שמות כל המרואיינים

קרדיטים: ממשלת ישראל, קרן משפחת רודרמן, אוניברסיטת חיפה, מרכז מינרבה לחקר אוכלוסיות מודרות בזיקנה, מכון ERI

מילות מפתח : אנשים עם מוגבלות, מזדקנים

קישור לפריט במרכז הידע של הג’וינט

 

 

פריטים קשורים