×

משאבי חוסן והתמודדות – מצגת מותאמת להדרכת אנשים עם מגבלה קוגנטיבית

מצגת מותאמת לאנשים עם מגבלה קוגנטיבית, מבוססת מודל “גשר מאחד” – מולי להד ועפרה אילון

המצגת פותחה על ידי צוות “עוצמות”-
ד”ר שושנה ניסים
ד” אירית חן
מוראג כראדי
מתניה ריגר
פרופ’ חפציבה ליפשיץ

פריטים קשורים