×

הנגשת חוזה העסקה לאנשים עם אוטיזם / מוגבלות שכלית / מוגבלות קוגניטיבית

הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלויות, הפקולטה למשפטים

במסגרת פרוייקט משותף של תוכנית “בקהילה” והקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלויות נעשה תהליך של הנגשה ופישוט לשוני של חוזה עבודה. הפרוייקט תועד במסמך והוא כולל הוראות להנגשה וחוזה מונגש לדוגמא.

המסמך הוא פרי עבודה משותפת של הילה בדש ומלכי איציק מפרוייקט “בקהילה”, ובקי פורמן וליאור לרנר מהקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלויות.  

להורדת החוזה בשפה פשוטה והנחיות להנגשה 

בסיועה של ד”ר סיגל עוזיאל קרל החוזה עבר הנגשה נוספת בתוספת סמלול

להורדת החוזה הנגיש 

 

פריטים קשורים