×

גורמי סיכון וחוסן לאיכות החיים של ילדים עם עיכוב התפתחותי ממשפחות ממעמד סוציו אקונומי בינוני נמוך

מק"ט 890-92-2018| מחברים נוספים : נעמה עצבה פוריה, ענבל מרקו

מחקר זה נעשה במימון קרן שלם.

המחקר הנוכחי מתמקד בגורמי הסיכון והחוסן לניבוי איכות החיים של ילדים עם עיכוב התפתחותי ממשפחות במעמד סוציו-אקונומי בינוני-נמוך. המחקר הינו מחקר אורך: ראשית, הוערכו מדדים שונים של מאפייני הילד והוריו במסגרת הערכה התפתחותית במכון כשהילדים היו בגיל הגן, ובהמשך הוערכו איכות החיים והסתגלות הילדים לבית הספר היסודי. בהתאם לממצאים העיקריים נמצא כי המשחקיות והרפלקטיביות האמהית מיתנו את הקשר בין הסיכון ההתפתחותי המוקדם לבין איכות החיים של הילדים. באופן ספציפי, נמצא שילדים עם סיכון התפתחותי גבוה מדווחים על איכות חיים גבוהה יותר בהמשך התפתחותם, כשהאמהות גילו רפלקטיביות ומשחקיות. מסקנות המחקר תשמשנה לבניית תכנית התערבות ומניעה שמטרתה שיפור איכות חיי ילדים עם עיכוב התפתחותי.

מילות מפתח : איכות חיים, עיכוב התפתחותי, מעמד סוציו אקונומי, גורמי סיכון וחוסן, הסתגלות לבית הספר, רפלקטיביות, משחקיות, יחסי הורה-ילד, מחקר אורך התפתחותי, גיל גן, גיל בית ספר


פריטים קשורים