×
מציג 10 תוצאות מתוך 20

קרן שלם מסייעת לבניית מבנים למסגרות בקהילה בכל רחבי הארץ.

כל פרויקט המערב בניה, הרחבה או שיפוץ נרחב של מסגרת כלשהי,  מצריך פרוגרמה מקצועית כתובה שהינה הבסיס לפרוגרמה/תכנון הפיזי.
פרוגרמה לתכנון פיזי הכתובה כהלכה, מאפשרת תכנון מושכל של מבנה באופן שייתן מענה מיטבי לצרכי האנשים השוהים במסגרת ואנשי הצוות.

כאן תמצאו מאמר על קווים מנחים להכנת פרוגרמה למבנה לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית זאת על מנת להקל על התקשורת בין אנשי הגוף המזמין את תכנון המבנה ובין המתכננים.

בנוסף, מובאים לפניכם מגוון דוגמאות של פרוגרמות לתכנון מבנים שונים וכן מדריכים לתכנון, בניה והפעלת שירותים.

** בכל פריט מידע בו מצויין המונח – "פיגור שכלי", הכוונה היא למוגבלות שכלית התפתחותית (המונח שונה בשנת 2012)
מיקי כהן, סמנכ"ל פיתוח פרוייקטים, [email protected]

 

מדריך לתכנון והקמה של מעונות יום שיקומיים

נכון לשנת 2017, כ-2,800 פעוטות עם צרכים מיוחדים, בגיל חצי שנה עד 3 זוכים לטיפול שיקום וקידום בכ - 125 מסגרות מעון יום שיקומי הפרוסים בכל רחבי הארץ. המסגרות מפוקחות ...

תקן ריהוט וציוד כללי למועדונים חברתיים, מועדוניות, ומסגרות חברתיות

בישראל פועלים מועדוניות ומועדונים המהווים מסגרות הארכת יום לילדים, ומסגרות חברתיות לבוגרים עם מוגבלות,. המסגרות מיועדות לילדים ובוגרים עם מוגבלויות שונות בישראל, ביניהם: ילדים ובוגרים בעלי לקויות ראייה/שמיעה, מוגבלות שכלית ...

נספח : מפרט תפקודי ופיזי של הפונקציות הנדרשות בעת תכנון פיזי של מרכז יום לבוגרים מעל גיל 21, סיעודיים וטיפוליים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית

מחברים נוספים : אורית טובול, מיקי כהן
מוגשת בזאת פרוגרמה מתוקנת לבנית מרכזי יום טיפוליים סיעודיים נוסח 2014. הפרוגרמה השתנתה עקב שינוי תקינת מס' האנשים בקבוצה, כפי שקבע שר הרווחה, וכן עקב עלויות גבוהות של מבנים ותחזוקתם ...

קוים מנחים לתכנון מעון יום שיקומי

מחברים נוספים : שוש זאב-רשף, תמי איילון, מיקי כהן
מסמך זה הינו שיתוף פעולה בין אגף לשירותי רווחה ושיקום, היחידה לטיפול באדם עם אוטיזם, הקרן לפיתוח שירותים לנכים של הביטוח הלאומי וקרן שלם. מטרתו לסייע לרשויות בבניית מעונות יום ...

פרוגרמה לתכנון מע"ש ומרכז טיפולי בעכו

המרכז מופעל באמצעות ארגון א.ד.נ.מ.
הפרוגרמה נכתבה על ידי האדריכל בשיתוף הרשות המקומית והגוף המפעיל תוכנית פיזית המבוססת על טבלת שטחים ופונקציות כבסיס לתכנון אדריכלי של מע"ש ומרכז יום טיפולי סיעודי תחת קורת גג אחת. ...

בריכות טיפוליות

קריטריונים, סטנדרטים, ותנאי סף לקבלת סיוע מהקרן לפיתוח שירותים לנכים, ביטוח לאומי
המוסד לביטוח לאומי, באמצעות הקרן לפיתוח שירותים לנכים, רואה בבריכות הטיפוליות ובטיפולים הניתנים באמצעותן, כלי לשיקומם של אנשים עם מוגבלויות. במהלך שנים 2011-2012 ביצעה הקרן סקירה מקצועית שבחנה את מצאי ...

פרוגרמה למרכז יום טיפולי סיעודי בקרית גת

מרכז היום מופעל באמצעות חברת דנאל
בתוכנית זו מוצגת טבלת פונקציות ושטחים כבסיס לתכנון אדריכלי של המבנה. היא מיועדת לכ-32 אנשים בגיל 21+ ברמת תמיכה טיפולית סיעודית, והיא נכתבה על ידי הרשות המקומית – קריית גת ...

פרוגרמה למעון יום שיקומי בקרית ביאליק

המעון מופעל באמצעות עמותת אלווין ישראל
פרוגרמה לתכנון ובניית מעון יום שיקומי בקריית ביאליק. הפרוגרמה נכתבה בשיתוף עם אלווין אשר יפעיל את השירות.

פרוגרמה למרכז רב נכותי בחבל מודיעין

המרכז מופעל באמצעות עמותת שק"ל
בתוכנית מוצגת טבלת שטחים ופונקציות כבסיס לבניית מרכז רב נכותי, כמו כן מצורפת סקיצה של התוכנית האדריכלית. המרכז ייתן שירותים באמצעות עמותת שק"ל המפעילה את המסגרת לכ-20 היישובים במועצה האזורית.

פרוגרמה לתכנון מרכז רב שירותים לתמיכה וטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית ומשפחתו בהוד השרון

המרכז מופעל באמצעות עמותת עמיחי
תוכנית לתכנון מרכז תמיכה שמאגד בתוכו מספר שירותים ומסגרות המוכרות על ידי משרד הרווחה והשירותים החברתיים. בפרוגרמה זו תוכניות למרכז יום טיפולי סיעודי, נופשון, מסגרת יום שהות ארוך ומועדון חברתי, ...

מציג 10 תוצאות מתוך 20

דילוג לתוכן