×

בחירות בשלטון המקומי – חוברת בפישוט לשוני

חוברת המסבירה על הבחירות לרשויות המקומיות שיערכו באוקטובר 2023

חוברות מידע על הבחירות בשלטון המקומי בפישוט לשוני בעברית ובערבית.

החוברות הוכנו על ידי מכון אקים להנגשה קוגניטיבית ובהן הסבר בשפה פשוטה ובפישוט לשוני על זכות ההצבעה והליך הבחירות לרשויות המקומיות.

החוברות הוכנו עבור משרד הפנים ומיועדות לאנשים עם מוגבלות שכלית, וכן לכל אדם אחר הזקוק להנגשה לשונית.

להורדת החוברת בשפה העברית

להורדת החוברת בשפה הערבית

פריטים קשורים