×

החוסן שמעבר למוגבלות / הנגשת בשורה מרה לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית

אנשים עם מוגבלות שכלית מסוגלים להתאבל על אדם קרוב, ולהסתגל למציאות חדשה בהיעדר נוכחותו הפיסית של הנפטר, אך, עם נוכחות הקשר הרגשי עימו. הם זקוקים להנגשה ותיווך החל מרגע מתן הבשורה.

פריטים קשורים