×

הערכת איכות השירות של מערכת הבריאות בארץ לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית-מחקר חלוץ

מחברים נוספים : נחמה גודש

עבודת סמינריון בהנחיית : ד”ר מאיר לוטן

רקע: ידוע כי אנשים עם לקות אינטלקטואלית (ל”א) הם בסיכון גבוה להתפתחות של מחלות שניוניות ביחס לאוכלוסיה הרגילה כגון: השמנה, חוסר ויטמינים, כושר גופני ירוד ועוד. אחוז התמותה באנשים עם ל”א גבוה יותר מאשר באוכלוסייה הכללית, הם עוברים יותר הליכים כירורגיים, משתמשים יותר בתרופות ומקבלים טיפול רפואי כפול בהשוואה לאוכלוסייה הכללית. מעובדות אלו ניתן להבין את החשיבות במתן שירות רפואי איכותי ויעיל לאוכלוסיית האנשים עם ל”א אשר פעמים רבות הינו קריטי ואף מציל חיים. לאוכלוסיית האנשים עם ל”א, כמו לאוכלוסיות חלשות אחרות בחברה, יש קושי בעמידה על זכויותיה. לשם כך יש צורך למטפלים באוכלוסייה זו להוות פה לאנשים אלה.

מטרת המחקר: מחקר חלוץ זה נעשה על מנת לבחון את איכות שירותי הבריאות אשר ניתנים לאנשים עם ל”א בארץ בהשוואה למצב הקיים בעולם בתחום זה. מטרת המחקר היא לאתר את התחומים בהם קיימים כשלים בטיפול באנשים עם ל”א ע”י מערכת הבריאות. מטרה נוספת היא לדרג ע”פ הערכת המשתתפות את תרומתם של כשלים אלו למגבלות בטיפול באנשים עם ל”א.

פריטים קשורים