×

השפעת משבר הקורונה על אנשים עם מוגבלות

מחברים נוספים : יעל בכר, הילה רימון גרינשפן

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ביקשה ליצור בסיס מידע מעודכן בנוגע להשפעות הייחודיות של משבר הקורונה ושל המדיניות שנקבעה על אנשים עם מוגבלות ועל משפחות שבהן ילד או אדם עם מוגבלות.

מטרת המחקר היא לבחון את המצב שהתקיים בשטח בתחומי החיים השונים: תעסוקה, למידה מרחוק, חיי חברה ופנאי, תפקודי חיים והנחיות מיוחדות לאנשים עם מוגבלות ואת הצרכים שעלו וללמוד על השפעתם של הפעולות וההסדרים שבוצעו לטובת אנשים וילדים עם מוגבלות.

זאת במטרה לאפשר למקבלי ההחלטות במשרדי הממשלה ובנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות לקבל החלטות מבוססות נתונים לשם שיפור מענים והסדרים, להתאים את המדיניות לצרכים של אנשים עם מוגבלות ולהציף צורך בפיתוח מענים חדשים, נוכח השינויים בשגרת החיים ובאופן צריכת השירותים באוכלוסייה בישראל בכלל ובקרב אנשים עם מוגבלות בפרט, עקב משבר הקורונה.

 

המחקר בוצע על ידי צוות המחקר של מכון מחקר מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל

פריטים קשורים

Skip to content