×

“לפעמים אני מתביישת להגיד לילדים שאני לא מבינה”: חוויותיהן של אימהות עם מוגבלות שכלית

מחברים נוספים : מורן בר

Sometimes I am ashamed of telling the children that I don’t understand : The experiences of mothers with an intellectual disability

מטרת המחקר הייתה לתת ביטוי לחוויות הסובייקטיביות של אימהות עם מוגבלות שכלית מהחברה היהודית תוך מיקוד בהתפתחותן האישית ולאור גישות מעצימות. רואיינו 11 נשים יהודיות המאובחנות עם מוגבלות שכלית  או אינטליגנציה גבולית, המתגוררות בקהילה ומגדלות את ילדיהן. ניתוח תוכן תמתי של תמלילי הראיונות  העלה שלוש תמות מרכזיות: (1) תפיסת האימהות כצורך טבעי וכחלום בר מימוש אל מול האתגרים של חיים עם מוגבלות שכלית; (2) הדינמיקה  הייחודית והמורכבת של הזהויות – מחד, הזהות של האימהות אשר העצימה את הנשים מבחינת דימוי עצמי ומסוגלות הורית ומאידך, הזהות של המוגבלות אשר הנמיכה אותן בהיבטים אלה; (3) מקומה של המשפחה המורחבת כעוגן וכחסם.

ממצאי המחקר תורמים להבנת  האתגרים הייחודים עימן מתמודדות אמהות עם מוגבלות שכלית אל מול החברה ואל מול עצמן. לאור הממצאים, חשוב שאנשי המקצוע יסייעו לנשים אלה להבנות זהות חיובית יותר בהקשר של המוגבלות, וכן יעודדו  שיח של כוחות כדי להמשיך ולטפח את הזהות האימהית החיובית שלהן. כמו כן, חשוב שהתערבויות עם ולמען הורים עם מוגבלות שכלית יכללו את בני המשפחה המורחבת, כך שמעטפת התמיכה תהיה מיטבית.

המאמר פורסם בעקבות מחקר שנעשה במימון קרן שלם : היבטים מעצימים בחוויית האימהות של נשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית או הנמכה קוגניטיבית

כמו כן, המחקר זכה לפרס הצטיינות ע”ש ד”ר רחל כץ ז”ל.

מילות מפתח : הורות; אימהות; מוגבלות שכלית התפתחותית; אינטליגנציה גבולית; תפקוד שכלי גבולי; זהות.

פריטים קשורים