×

מסמך הנחיות בנושא – הנגשת תוכן באתר אינטרנט

אתר העמותה הישראלית להתפתחות הילד הינו אתר אינטרנט חדש וייחודי אשר נועד לתת מענה לקהל משתמשים רחב, ביניהם,אנשי מקצוע, מלווים, מתנדבים, בני משפחה ואוכלוסיות של אנשים עם מוגבלות לצורך כך, הושקעה מחשבה רבה כיצד להנגיש את האתר כך שיתאים ככל הניתן למסירת מידע בצורה מיטבית לכלל אוכלוסיות היעד. החשיבה כוללת התייחסות לנראות של האתר, לארגון וחיפוש המידע בתוכו, לשימושיות האתר ועוד. יחד עם זאת, כל אלו לא יספיקו בכדי לייצר רצף נגישות מיטבי כל עוד השפה הכתובה באתר לא תונגש גם היא בצורה מותאמת לאוכלוסיות היעד. לפיכך, אחד הנושאים ששמנו לנו כמטרה הוא להציג מידע ברור, נהיר ונגיש לכלל האוכלוסייה, כך שהשפה המוצגת בו תוצג ב'שפה פשוטה'. כחלק מתהליך הנגשת האתר והחומרים הנילווים נכתב המסמך הנוכחי: 'מסמך המלצות להנגשת התוכן באתר העמותה להתפתחות הילד'.

 

פריטים קשורים

דילוג לתוכן