×

משבר הקורונה – הערכות, קביעת מדיניות, פיתוח שירותים והתמודדות במינהל מוגבלויות

מחברים נוספים : נעמה שביט, שוש אספלר, גלית גבע

טרם התפרצות הנגיף בישראל, ועם ההבנה כי קיים פוטנציאל התפרצות גבוה בארץ, נעשתה למידה והתארגנות לקראת צמצום התפשטות הנגיף במסגרות המינהל. עם התפשטות נגיף הקורונה פעל המשרד לעדכון מדיניות באמצעות הפצת חוזרי מנכ”ל המבהירים את מדיניות המשרד בכל האמור בביצוע ובישום של הוראות משרד הבריאות.
נוסף על כך, מינהל המוגבלויות הפיץ הנחיות משלימות שהתאימו את ישומן לצרכים הייחודיים של אנשים עם מוגבלות. המינהל עדכן והתאים את הנחיותיו ואת הצעדים שיש לנקוט בכל תחומי החיים בהתאם להנחיות קבינט הקורונה ומשרד הבריאות, וכן הציע פתרונות נקודתיים על־פי הערכות המצב והצרכים שעלו מהשטח. כל זאת על מנת
להבטיח התנהלות בטוחה ובריאה.
מסמך זה נכתב בתקופת המשבר כאשר מינהל מוגבלויות מתנהל במצב של שגרת חירום. במסמך יוצגו האתגרים המרכזיים שאיתם התמודד המינהל, דרכי העבודה שבהן פעל, פתרונות שהתגבשו, דרכי התאמת השירותים וכן שירותים חדשים שנבנו לצורך מתן מענים הולמים.

המאמר מתוך כתב העת מוגבלות וחברה-מחקר ופרקטיקה, גיליון מס’ 1, 2022, עמודים 23-34

כתב העת יוצא לאור על ידי בית איזי שפירא.

קישור לגיליון מס’ 1 >>

פריטים קשורים