×

טופס בקשה לעזרה משפטית בשפה פשוטה

בשיתוף עם האגף לסיוע משפטי, משרד המשפטים
 “טופס הבקשה לסיוע משפטי” באגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים כולל רשימת שאלות שמבקש הסיוע משיב עליהן לשם בחינת פנייתו ולצורך מתן מענה מדויק לעניין המשפטי שלשמו פנה. בין יתר השאלות, מתבקש מידע כללי ביחס לאדם, פרטים אישיים, מצב משפחתי, מצב כלכלי והן לעניין המשפטי המצריך סיוע, ייעוץ וייצוג משפטי באמצעות עורכי הדין באגף. מבקשי הסיוע המשפטי ממלאים את הפרטים ומעבירים למזכירות האגף במחוז מגוריהם. בהמשך לכך נשלחת אליהם הודעה ביחס לקיום פגישה עם עורכי דין לפי העניין לבירור בקשתם ולשם תחילת הטיפול המשפטי, הכל בהתאם לחוק ולתקנות בעניין זה.
 
הטופס מיועד לבוגרים מעל גיל 21, היודעים לקרוא או הנזקקים להקראה.
 
להורדת טופס בקשה לסיוע משפטי בשפה פשוטה בעברית: לחץ כאן
להורדת טופס בקשה לסיוע משפטי בשפה פשוטה בערבית: לחץ כאן
 
להורדת האגרת הנילווית לטופס : לחץ כאן

 

פריטים קשורים