×

הערכת מיזמים חברתיים במועצות אזוריות

מק"ט 235| מחברים נוספים : נגה חן

מחקר הערכה זה נעשה ע”י מכלול- יח’ הערכה ומחקר של קרן שלם.
בשנת תשע”ח פרסמה קרן שלם קול קורא לפיתוח מיזמים חברתיים במועצות האיזוריות. בעקבות הפנייה פותחו 8 מיזמים חברתיים יחודיים במועצות האיזוריות. מטרות ההערכה הנוכחית היו ללמוד על המנגנון העומד בבסיס הוצאת מיזמים חברתיים לאוכלוסיה עם מש”העצות האזוריות, כמו גם ללמוד על מידת ההצלחה והותרומתם של המיזמים החברתיים שהחלו לפעול. דו”ח ההערכה
מציגה את ההתייחסות למיזמים מספר נקודות מבט: מנהלי המיזמים, משתתפים במיזמים (עם/בלי מוגבלות), בני המשפחה ומדריכי הפעילויות. בנוסף נשמעות רשמיות של נציגי מ.א. שבחן לפתח מיזם אך לבסוף לא פיתחו וכן נציגים של מ.א. כלל לא הגיבו לקול הקורא.
הממצאים המוצגים בדו”ח על תרומה כלל של הממים החברתיים עבור הקהלים. הממצאים מצביעים על הכוח והתר השילוב של השילוב – הן לאוכלוסיות עם מוגבלות והן למספר מוגבלות ולקהילה – בהיבט של חכמים, הנתינה/קבלה, שינוי תפיסתי ביחס. הכלל עם מוגבלות, ותחושת שיפור הביטחון במרחב הקהילתי.
ממצא חשוב נוסף מצביע על תרומה עקיפה של המיזמים למועצות האיזוריות עצמן, הן מבחינת השיח בצוותים המועצה ויצירת שיתופי פעולה, והן לגבי מיצוב המועצות. המיזמים, גם על אופן ההתמודדות עם האתגרים – כך אפשר להשתמש בידע זה לטובת פיתוח מיזמים חדשים.

 למסמך המרכז תובנות והמלצות למובילי מיזמים חברתיים – חכמת המעשה

 


פריטים קשורים