×

הערכת תרומתה של לומדת “לילך”- הנגשת מידע בנושאי בריאות האישה לנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית

מק"ט 219| ד"ר עדי לוי ורד וגב' נגה חן
 מחקר הערכה זה נעשה ע”י מכלול- יח’ הערכה ומחקר של קרן שלם.
מידי שנה מציעה קרן שלם רעיונות לסטודנטים, שעשויים לפתח ולתרום לאוכלוסייה עם מוגבלות שכלית התפתחותית. בהתאם לכך, נועה מיינרט ושחר מור, סטודנטיות ליום ראשון במכון הטכנולוגי חולון. ‘ פיתחו פלטפורמה מקוונת להנגשת מידע בתחום הבריאות האישה, עבור נשים עם מוגבלות שכלית. הרציונל לפרויקט נבע מהצורך שעלה מהשטח, לפיו הבדיקות הגניקולוגיות שבוצעו על נשים עם מש”ה בלאו שהן חלק משמעותי בבדיקה, כלומר לא יודעות מה צפוי להן ובזמן הבדיקה הן לא יודע מה בדיוק הרופא בודק ומדוע. פרויקט זה הוערך על ידי ‘מכלול’- יחידת הערכה ומחקר של קרן שלם. במחקר הערכה השתתפו 23 נשים עם מש”ה (רובן בעלות רמת מוגבלות קלה) מ-7 מסגרות דיור שונות, וכן 14 רופאים הישירות. שהתלוו אליהן לתהליך. מטרות ההערכה הבדיקה בבחינת הידע שרכשו נשים לאחר החשיפה לאתר “לילך”, בבחינת השינוי בתחושות שלהן לביקור אצל רופאים בעקבות החשיפה לאתר וכן בבחינת שביעות רצון נשים והרופאים מהאתר המקוון. באופן כללי, תוצאות ההערכה היו חיוביות ולעיתים אף מפתיעות מבחינת ההתייחסויות של נשים עצ לשאלות השונות שהוא פנו אליהן. נראה כי האתר סיפק למידה והכנה רגשית טובה לקראת הביקור אצל הרופא וכי החשיפה ורכישת הידע תרמו באופן משמעותי לחוויית ביקור חיובית יותר אצל רופאים רופאים, בקרב נשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית.
 
 

לעוד מידע על המיזם וכניסה לסביבת לילך 


פריטים קשורים