×

התזמון הוא הכל: פיתוח מודל חדש למתן שירותי טכנולוגיה מסייעת בישראל במהלך מגיפת הקורונה

מחברים נוספים : רוית שקד קופרק, סיגל וקס, מריאלה יאבו, אורלי צבר, אפרת שטרן, אורית גרינשטיין, רונית רן

Timing is Everything: Developing a new Assistive Technology service delivery model in Israel during the COVID-19 pandemic

אף על פי שפתרונות טכנולוגיים מתוארים לעתים קרובות כבעלי הבטחה גדולה לחיים שוויוניים, מכובדים ועצמאיים של בעליהם, נראה שהם עדיין רחוקים מלממש את הפוטנציאל שלהם.

פער זה הינו תוצאה של גורמים רבים כגון:  חוסר מודעות, נגישות חלקית לפתרונות ושירותים, מדיניות מימון וצורך מכריע בפיתוח ויישום מודלים אפקטיביים של אספקת שירותים.

מגיפת הקורונה (COVID-19) פרצה בתחילת שנת 2020, והובילה להשלכות מרחיקות לכת על האנושות והחברה, גם על מערכות הבריאות והרווחה. בתנאים כה מורכבים, שבהם שירותי בריאות רבים ניתנים מרחוק וסדרי העדיפויות משתנים, אנשים עם מוגבלויות המשתמשים בטכנולוגיה מסייעת (AT) צפויים להיות מושפעים מכל השינויים הללו.

במיוחד במהלך המגיפה, מערכת אקולוגית והוליסטית של טכנולוגיה מסייעת (AT), לרבות מודלים של אספקת שירות מקיפים ומותאמים, חייבת להיות נוכחת כדי להבטיח גישה, ייעוץ, אספקה ושימוש מיטביים .

מאמר זה מתאר את תהליך התכנון והיישום של מודל אספקת שירות חדש עבור טכנולוגיה מסייעת (AT)  בישראל, שנכנס לפעולה עם תחילת מגיפת הקורונה.

המאמר מציג תובנות ולקחים שנלמדו ממודלים קודמים, מסביר את המתווה של המודל החדש, במאמר מוצגת תוכנית “בתים חכמים”, כתוכנית מובילה, בנוסף, התייחסות להשפעות של הקורונה על מודל זה. המאמר אף דן בהמלצות לגבי מודל אספקת שירות היברידי עבור טכנולוגיה מסייעת (AT).

המאמר באנגלית והוא נכתב עבור הרצאה שניתנה ביולי 2022 בכנס העוסק בשילוב, טכנולוגיה מסייעת ונגישות.

Joint International Conference on Digital Inclusion, Assistive Technology & Accessibility – ICCHP-AAATE 2022, Lecco, Italy

 


פריטים קשורים