×

ZOOM IN – לומדה בשפה פשוטה ללימוד תפעול הזום

בקרב כלל האוכלוסייה וגם בקרב אנשים עם מוגבלות שכלית אנו רואים קושי לתפעל את תוכנת הזום.
קושי זה נובע מטעמים רבים ביניהם: תפעול של מערכת טכנולוגית המבוססת על ידע מוקדם במערכות דומות, הוראות בשפה האנגלית, קצב השתנות גבוה על המסך, צורך באוריינות ועוד.
לפיכך, בשנה האחרונה פותחה לומדה בשפה פשוטה שנועדה לסייע בלמידה איך להשתמש ב”זום”.

הלומדה הנקראת  zoomin פותחה על ידי המכון הישראלי להנגשה קוגנטיבית של אגודת עמי והקריה האקדמית אונו, יחד עם מעיין חדד ויובל פנחס במסגרת עבודתן על פרויקט גמר בפקולטה לטכנולוגיות למידה HIT.

הלומדה מחולקת לשלושה חלקים:
1. כיצד להתכונן לשיחה בזום
2. איך להפעיל שיחה בזום
3. פתרון של בעיות בשימוש בזום

בכל אחד מן החלקים המידע מועבר בשפה פשוטה ונתמך על ידי ייצוגים גרפיים.
הוראות הניווט בלומדה מועברות גם כשפה דבורה ולא נדרשת יכולת קריאה על מנת לעשות שימוש בלומדה.
בכל אחד מן הפרקים אפשרויות להתנסות כך שכל שאדם העושה שימוש בלומדה יכול לתרגל את השימוש עד לתחושה של ביטחון ושליטה.

להתנסות בלומדה אפשר ללחוץ כאן

סרטון המציג הסבר מפורט על הלומדה ועל תהליך ההנגשה

 


פריטים קשורים