×

מטה אנליזה של מחקרי זיכרון מפורש באוכלוסייה בעלת פיגור שכלי

מק"ט 565 | מנחים : ד"ר חפציבה ליפשיץ פרופ' אלי וקיל

עבודת גמר זו לתואר שני (תזה) נערכה בסיוע מלגה מקרן שלם.

מטרת המחקר הינה עריכת מטה אנליזה של מחקרים בתחום הזיכרון המפורש שנערכו בקרב בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה). בדומה לסקירה ספרותית רגילה, מטרת המטה אנליזה לתאר את הידע הקיים בתחום מחקר מסוים תוך התחשבות במרבית המחקרים שפורסמו. הממצאים מלמדים שהמוגבלות האינטלקטואלית של בעלי מש"ה אינה נובעת מסטייה כללית מההתפתחות הקוגניטיבית הטיפוסית, כי אם מפרופילים קוגניטיביים נפרדים. לגיל הכרונולוגי תרומה רבה באשר לתפקודי הזיכרון המפורש של בעלי מש"ה. בנוסף, נראה שהפגיעה המוחית בקרב בעלי מש"ה מתמקדת לא רק בחלקים הקדמיים של המוח, אלא כנראה גם באזורים האחראים על תהליכי הקידוד. 


פריטים קשורים