×

סינגור עצמי בראי הספרות

במסגרת הסקירה מגוון נושאים מרכזיים בשדה של סנגור עצמי. הסקירה מביאה את קולותיהם של מסנגרים ויועצים בולטים בתחום בארה"ב. (מחוסר זמן לא נסקרו זירות אחרות). בכל תחום הובא מאמר אחד או שניים. רוב המאמרים אינם מובאים במלואם, אולם עיקריהם באים לידי ביטוי. 
התחומים הנכללים בסקירה:
המקורות של סנגור עצמי
הגדרות של סנגור עצמי
המשמעות של סנגור עצמי  
הגדרה עצמית
 מחשבות על סנגור עצמי
 שלושה סוגים של סנגור עצמי )תנועה לסינגור עצמי, סינגור עצמי קבוצתי, סינגור עצמי אישי(
הנושאים המעסיקים את המסנגרים מהפרספקטיבה של יועצת
 אתגרים העומדים בפני התנועה לסנגור עצמי
 אתגר המנהיגות
 
המאמר נכתב על ידי ד"ר דורית ברק במסגרת תפקידה כיועצת אקדמית לתוכנית "קבוצות לסינגור עצמי " בקרב אנשים עם מש"ה, המופעלת על ידי בית איזי שפירא ואלווין ישראל, בשותפות עם קרן משפחת רודרמן וקרן הפדרציה היהודית של לוס אנג’לס . 2011
 
המאמר הועלה לאתר באדיבות מרכז משאבי הידע של בית איזי שפירא.
 

פריטים קשורים