×

עקרונות לטיפול שיניים באוכלוסיות עם מוגבלויות

שמירה על היגיינה ובריאות הפה חשובה לכל אדם, אך על אחת כמה וכמה לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית וזאת בשל העובדה כי לעיתים הם מתקשים בפעולת צחצוח השיניים או שהם מביעים התנגדות לפעולה, כך שבריאות הפה שלהם עלולה ללקות בחסר ולכן הם נזקקים יותר לשמירה, טיפוח וטיפול בתחום בריאות הפה והשיניים.

לאור הדברים, הקימו שירותי הבריאות ומינהל המוגבלויות של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, מערך מרפאות שיניים הנותנות שירות לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית.

במסמך המצורף מרוכזים העקרונות לטיפול שיניים באוכלוסיות עם מוגבלויות

 


פריטים קשורים