×

קהילות מצטלבות: אנשים עם מוגבלות בחברה הערבית

מתוך סדרת הסרטונים : קהילה (מוגבלת) אתגרים והזדמנויות ביצירת קהילה מכילה - סדרת מפגשים פתוחים תשפ"א

במפגש נדון במצבם של אנשים עם מוגבלות בחברה הערבית. בין השאר נבקש לבחון את מדיניות הדיור והרווחה עבור אוכלוסייה זו, את צרכיה הייחודיים, את האופן בו היא תופסת מהו שילוב קהילתי, את החסמים המרובים העומדים בפניה, את המענים האפשריים, והעשייה החברתית המתרחשת בימים אלו. המפגש יורכב מההרצאות הבאות:

דיור בקהילה לאנשים עם מוגבלות בחברה הערבית: תמונת מצב, מיפוי חסמים והמלצות לשינוי מדיניות ד”ר עדית סרגוסטי, אחראית תחום יישום מדיניות, ארגון בזכות

מהתמודדות אישית לעשייה חברתית: נקודת מבט של פעיל חברתי למען זכויות אנשים עם מוגבלות בחברה הערבית נואף זמירו, פעיל חברתי ורכז מוקד ייעוץ במרכז סנדיאן-בית איזי שפירא קלנסווה

 

לסרטונים נוספים בסדרה
לאתר המרכז ללימודי מוגבלות, ביה”ס לעבודה סוציאלית, האוניברסיטה העברית

מתמללת המפגשים: תמר שפנייר. בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע”ש פאול ברוואלד, האוניברסיטה העברית. ג’וינט ישראל.

מילות מפתח : קהילה, קהילה משלבת, שילוב קהילתי, אנשים עם מוגבלות, קהילות מצטלבות, נגישות אורבנית, דיור קהילתי, בתים מאזנים, קהילה וירטואלית, תלמידים עם מוגבלות, עבודה סוציאלית קהילתית


פריטים קשורים