×

פרקטיקות של שילוב תעסוקתי: עמותות, עסקים ועובדים בעלי מוגבלות שכלית-התפתחותית

מק"ט 97 | מחברים נוספים : עוזי ששון

  מחקר זה נערך בסיוע מענק מקרן שלם.

 נבחן השילוב התעסוקתי של בעלי מוגבלות שכלית-התפתחותית בארגונים עסקיים וארגונים ללא כוונות רווח. במחקר הועברו שאלונים וראיונות בקרב מנהלים, עובדים מן השורה ועובדים בעלי מוגבלות. נמצא שישנה חלוקה ברורה בין ארגונים חברתיים ועסקיים מבחינת השירותים שהם מעניקים בתחום השילוב, ובנוסף, דפוסי ההעסקה שלהם את העובדים המוגבלים דומים, והשילוב הוא נדיר ורמתו היא לרוב נמוכה. מוצע כי ניתן לשפרה באמצעות הסברת התועלת העסקית של השילוב, וחשיפה והתנסות של המנהלים המיועדים לשילוב. ישנו דפוס של תלות הדדית בין מעסיקים ועמותות העוסקות בשילוב תעסוקתי, שמחייבת קיום מערך מתמשך של ליווי העובדים המוגבלים המשולבים במקומות העבודה.

 

סרטון המציג את עיקרי המחקר

יולי 2014, צולם בכפר השעשועים, סניף סגולה פ"ת, צילום ועריכה : שי שלומי

  לצפיה בסרטון עם כתוביות באנגלית 


פריטים קשורים