×
מציג 10 תוצאות מתוך 250

אוגדן להפעלת מרכזי יום טיפוליים-סיעודיים 21+

לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית
מטרתו של האוגדן לספק ידע, מידע והנחיות לכל מי שעוסקים בהפעלת מרכזי יום טיפוליים סיעודיים 21+ לאנשים עם מש"ה. האוגדן מחבר בין מדיניות המשרד, נהליו לבין חכמת המעשה הצומחת ומתפתחת ...

שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות בתעסוקה – מתיקון הפרט לתיקון החברה

המחקר המוצג במאמר זה, מבקש לבחון אם וכיצד השפיע חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998 , על פסיקתם של בתי המשפט בתחום ההפליה בתעסוקה. באופן ספציפי יותר הוא ...

“חורים” ברצף התעסוקתי של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בישראל

מטרת המחקר היא לאתר מהם החסמים העיקריים, אשר הביאו לשיעור תעסוקה כה נמוך בקרב אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה) המתגוררים בבית המשפחה, ומותירים אנשים רבים מחוץ למסגרות התעסוקה המוצעות ...

תוכניות מעבר מבית הספר לעולם העבודה לבני נוער עם מוגבלויות

מחברים נוספים : מלכה מרגלית
נייר עמדה זה מטרתו להציג סקירה אינטגרטיבית של מגוון תוכניות המעבר מבית הספר לעולם התעסוקה עבור בוגרי מסגרות החינוך עם מוגבלויות. הסקירה מבוססת על מחקרי הערכה בינלאומיים, ראיונות של אנשי ...

בעלי מוגבלות בישראל – ההיבט הסובייקטיבי: אופטימיות, שביעות רצון מהחיים ומצב רגשי-נפשי על רקע מצבם החברתי-כלכלי

סדרת ניירות עבודה, מס' 71
אוכלוסיית בעלי המוגבלות בישראל, הנאמדת בכ- 23% בקרב בני ה- 20 ומעלה (מתוך הסקר החברתי כמפורט בעבודה זו), , נמצאת על סדר היום הציבורי ועבודות רבות עסקו במאפייני התעסוקה והרווחה ...

ייצוג אנשים עם מוגבלות בשירות המדינה לשנת 2010

מטרת מסמך זה להציג את מידת השילוב של אנשים עם מוגבלות בשירות המדינה. זאת לאור החוק הדורש ייצוג הולם של אנשים עם מוגבלות משולבים בשירות המדינה. המסמך נולד כתוצאה מהצורך ...

ועדת הבדיקה לבחינת אמות מידה למיקומן של מסגרות רווחה לדיור חוץ ביתי בקהילה

מחברים נוספים : טלי יוגב, יריב מן
מסמך זה מביא את מסקנותיו של צוות הבדיקה הוקם כדי להתמודד עם סוגיית פריסת המסגרות בקהילה ובו בזמן התמודדות ופתרון הולם, לשילובם של אנשים עם צרכים מיוחדים. שילוב שימנע תופעות ...

‘‘We Want Respect’’: Adults with Intellectual and Developmental Disabilities Address Respect in Research

אנחנו רוצים כבוד- מבוגרים עם מש"ה מתייחסים לכבוד במחקר
כבוד הינו קו מנחה עיקרי באתיקה מחקרית. הקהילה המדעית דנה רבות על האופן בו יש להביע כבוד כלפי מבוגרים עם מש"ה. בכדי להאיר את הקולות של אלו שהכי מושפעים מכך, ...

Support Needs of Adults with Intellectual Disability Across Domains: The Role Of Technology

תפקידה של הטכנולוגיה: צרכי התמיכה הנדרשים לבוגרים בעלי מוגבלות שכלית
אנשים ללא מוגבלות לרוב מעריכים מטרות של שליטה ומוכוונות עצמית, הכללה והשתתפות בפעילויות בקהילה והכללה חברתית. טכנולוגיה הינה חשובה בתמיכה בהשגת מטרות אלו. במאמר הנוכחי החוקרים בוחנים את עוצמת צרכי ...

איכות חיים של מזדקנים עם תסמונת דאון בחברה הערבית

מק"ט 585 | מנחה: פרופ' אריק רימרמן
עבודת גמר זו לתואר שני (תזה) נערכה בסיוע מלגה מקרן שלם. מטרת מחקר זה הייתה לבדוק את איכות חייהם של בעלי תסמונת דאון בחברה הערבית. המחקר בחן שאלה זו דרך ...

מציג 10 תוצאות מתוך 250