×
מציג 10 תוצאות מתוך 167

מודלים אפשריים להגמשת מערכת היחסים בין השלטון המרכזי לשלטון המקומי

המבנה השלטוני בישראל מתאפיין בריכוזיות של השלטון המרכזי. בישראל יש שני רבדים של מוסדות ממשל: משרדי ממשלה מרכזיים ו־257 רשויות מקומיות/אזוריות (שתי מועצות מקומיות הן מועצות תעשייתיות). היחס שבין שני ...

מערכות הקצבאות לאנשים עם מוגבלות: מחקר השוואה בינלאומי

מחברים נוספים: נצן אלמוג
מחקר זה עורך השוואה בין מערכות קצבאות לאנשים עם מוגבלות בשש מדינות ומציב מולן את קצבת הנכות הישראלית. בעבר, תהליך הערכת המוגבלות בכל המדינות נועד לקביעת זכאות לקצבה והתבסס על ...

הרפורמה בחינוך המיוחד – יישום תיקון מס’ 11 לחוק חינוך מיוחד

ביולי 2018 אישרה הכנסת את תיקון מס' 11 לחוק חינוך מיוחד, התשמ"ח– 1988 . תיקון זה הוא מרכיב מרכזי ברפורמה בחינוך המיוחד שהמשרד מקדם בשנים האחרונות, והוא מלווה בביקורת חריפה ...

שירותי האומנה לילדים עם מוגבלות: תמונת מצב וכיווני פיתוח חדשים

מחברים נוספים : אנה גרסימנקו יואה שורק
הרקע למחקר בשנים האחרונות נעשה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים (להלן, משרד הרווחה) תהליך של ארגון מחדש, ובמהלכו הוקם “מינהל מוגבלויות”. תהליך זה הוביל לשינוי מערכתי וארגוני גם בתחום שירותי ...

שירות מכוון אדם – ערכים ונורמות במתן שירות

מחברים נוספים : דליה נסים
מתוך המאמר : "אישרורה של האמנה בישראל היווה הצהרת כוונות בהתייחס לעיצוב פני החברה ושירותים עבור אנשים עם מוגבלויות. לאורם של תהליכים מורכבים אלו, אימץ מינהל המוגבלויות שבמשרד הרווחה את ...

מערכת החינוך המיוחד

סקירה תמציתית זו מוגשת לוועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת לרגל תחילת עבודת  הוועדה בכנסת ה ה-21 , כחלק מסדרת מסמכי מבוא הנכתבים במרכז המחקר והמידע של הכנסת בנושאי חינוך ...

סקירת השירותים החברתיים : סקירת העשור 2009-2018

סקירת העשור של השירותים החברתיים של משרד הרווחה והביטחון החברתי  מציגה נתונים סטטיסטיים ותוצאות מחקרים על מכוון האוכלוסיות המטופלות על ידי המשרד. השנים אליהן מתייחסת הסקירה הן 2009-2018. הפרק השישי ...

מיפוי הזכויות והשירותים הקיימים במשרדי העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, החינוך והבריאות עבור ילדים ונוער עם מוגבלויות

מחברים נוספים : מיה גפן, גילת האברד, ארד קלמן
המסמך נכתב במסגרת פרוייקט: האדם במרכז –ילדים ונוער עם מוגבלויות עיצוב השירותים החברתיים הניתנים על ידי הממשלה בראיית האזרח במרכז, ליצירת שירותים מסונכרנים, מתואמים, בסטנדרט אחיד וגבוה. הקליניקה לזכויות אנשים ...

עשרים שנה לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות- קווים לדמותה של מהפכה משפטית בהתהוות

מאמר זה מבקש לפרוש את התשתית הנורמטיבית לזכויות אנשים עם מוגבלויות כיום, עשרים שנה לאחר חקיקת חוק שווין זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח- 1998. בשלושת העשורים האחרונים חלה התקדמות ניכרת ...

סקירת השירותים החברתיים לשנת 2016

סקירת השירותים החברתיים לשנת 2016 של משרד הרווחה והשירותים החברתיים מציגה נתונים סטטיסטיים ותוצאות מחקרים על מכוון האוכלוסיות המטופלות על ידי המשרד. הפרק השישי עוסק באנשים עם מוגבלויות, חלק א' ...

מציג 10 תוצאות מתוך 167