הנגשה קוגניטיבית של סרטים לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית   מק"ט 140 | מחברים נוספים : הנא זועבי  
 -

מחקר זה נעשה בסיוע קרן שלם והקרן לפיתוח שירותים לנכים, קרנות הביטוח הלאומי.

אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה) מתקשים להבין וליהנות מסרטים המוקרנים לציבור הרחב. זאת בגלל קשיים ביכולת חשיבה, המשגה, והבנת תוכן. להנגשת סרטים לאנשים עם מש"ה חשיבות בשל תרומתה ליכולת להבין וליהנות מהסרט, ובעקיפין לשיפור איכות החיים בהקשר של בילוי פנאי.
מטרות ההנגשה הינן הגברת ההבנה והמעורבות הקוגניטיבית של הצופים באמצעות ההסברים המלווים את הסרט, ובעקבות כך גם הגברת חוויית הצפייה וההנאה לצופים. ההנגשה בוצעה בשלושה מודלים שונים שנבדקו במחקר ההערכה הנוכחי:
א. דיבוב מלא בעברית (של סרט דובר אנגלית)
ב. הנגשה פרשנית (שילוב הסברים בעברית בסרט ללא דיבוב)
ג. דיבוב מלא +הנגשה פרשנית
המטרה העיקרית של מחקר ההערכה הייתה להעריך את המועילות (אפקטיביות) של כל מודל הנגשה, תוך השוואה לקבוצת ביקורת לה הוקרן סרט עם תרגום לעברית בתחתית המסך כמקובל לכלל הציבור. המחקר בדק את ההשפעה של כל מודל הנגשה על חווית הצפייה והבנת העלילה, לצורך קבלת החלטה על המודל המועדף להנגשת סרטים אחרים בעתיד. תוצאות ההערכה מעלות כי הנגשת סרט עלילתי לאוכלוסיה עם מש"ה אפשרית מבחינה טכנית, ותורמת להגברת ההבנה וההנאה מהצפייה בסרט. עוד עולה כי הצפייה בסרט מהווה עבור האוכלוסייה עם מש"ה חווית בילוי החורגת מהבנת עלילת הסרט. לכן נכון להעריך את התועלת ואת משמעות הצפייה בסרט מונגש במובן הרחב יותר של יום בילוי, ולא רק בהקשר הצר של הבנה "אובייקטיבית" של העלילה. מהערכתה המודלים עולה כי מודל הדיבוב מלא, ומודל הנגשה פרשנית ללא דיבוב מועילים. בשני המודלים רצוי להשאיר את התרגום לעברית בתחתית המסך המסייע אף הוא להבנה. מודלים אלו תורמים יותר להבנת הסרט ולהבנת מה שהשחקנים בסרט אמרו בהשוואה לקבוצת הביקורת שהוקרן לה סרט רגיל.

 

סרטון המציג את עיקרי המחקר (כתוביות בעברית וערבית)

צילום ועריכה : שי שלומי, 2016

לסרטון עם כתוביות בשפה האנגלית לחץ כאן

 


לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
להמלצות למחקרי המשך
קרא | הורד