רב שיח: מחקר איכותני של איכות חיים אצל אנשים עם מוגבלות שכלית - איך לשמוע ולהשמיע את קולם של אנשים ש"אין להם קול"    
 תמלול רב השיח שנערך בבית נועם ב-21/03/14 ועסק בנושא המורכבות של מדידה והערכת המושג "איכות חיים" בקרב אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית.
על מחקרים איכותניים שמאפשרים לאנשים עם מוגבלות שכלית להביע את עצמם ולהשמיע את קולם, על הדילמות שעולות מהמחקר האיכותני ועוד.