×

מאגר ידע ומחקר

קרן שלם שמה לה למטרה לעסוק בפיתוח ידע מקצועי בתחום המוגבלות השכלית והנגשתו במגוון אופנים לכלל העוסקים בתחום.

במהלך השנים החולפות השקיעה הקרן משאבים בפיתוח ידע אקדמי ומקצועי בתחומי המוגבלויות השונים והנגשתו במגוון אופנים לכלל העוסקים בתחום.

אתר קרן שלם מהווה כיום מאגר ידע מוביל בתחום המוגבלות השכלית בארץ בפרט אך גם בתחום המוגבלויות הנוספות.

“המאמרים המפורסמים במאגר זה מוגנים תחת חוק זכויות יוצרים, תשס”ח – 2007. עפ”י חוק ניתן לעשות בהם שימוש הוגן כגון אלה: לימוד עצמי, מחקר, ביקורת, סקירה, דיווח עיתונאי, הבאת מובאות או הוראה ובחינה על ידי מוסד חינוך. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לעשות שימוש מסחרי או למסור לצד שלישי כל חלק מהמאמרים ללא הסכמת מחברם.”