×

מודלים עדכניים של שירותים בתחומי הדיור והתעסוקה ברוח אמנת האו”ם לאנשים עם מוגבלות שכלית

תמלול הרצאתם של מר לוק זלדרלו ומייקל בך
ביום 3.5.15 התארחו בבית אקים מר לוק זלדרלו, המכהן כיו"ר ארגון ה- EASPD, איגוד אירופאי של ספקי שירותים לאנשים עם מוגבלות המייצג למעלה מ-10.000 ארגונים המספקים שירותים ברחבי אירופה, ומוביל חדשנות במתן שירותים לאנשים עם מוגבלות תוך שימת דגש על שירותים מכלילים בקהילה, ומר מייקל בך סגן נשיא ארגון קנדי לחיים עצמאיים בקהילה ומנהל מכון מחקר ופיתוח על הכללה בחברה, ומוביל את מדיניות ההכללה בקנדה ובעולם.

נושא ההרצאות: מודלים עדכניים של שירותים בתחומי הדיור והתעסוקה ברוח אמנת האו"ם לאנשים עם מוגבלות שכלית.

מר זלדרלו ומר בך הגיעו לישראל במסגרת השתתפותם בכנס "להיות אני: זכותי לחיות בקהילה ולקבל החלטות בעצמי" שהתקיים ביום 5.5.15 בחיפה, בשיתוף משרד הרווחה, אוניברסיטת חיפה, ארגון בזכות ועמותת אקים.

הכנס עסק ביישום עקרונות אמנת האו"ם בדבר זכויות אנשים עם מוגבלות, ובפרט ביישום הזכות לחיים עצמאיים בקהילה, והזכות לכשרות משפטית וזאת ביחס לאנשים עם מוגבלות שכלית.

בכנס השתתפו מומחים בתחום המוגבלות השכלית מכל העולם, אשר הציגו את עמדתם לגבי המגמות הבינלאומיות ודרכי יישומן, והוא נועד ליצור שיח משמעותי בין המומחים מחו"ל לגורמים המעורבים בתהליכים המתבצעים בישראל.

מצורף לעיונכם תמלול ההרצאות של לוק ומייקל במפגש שהתקיים בית אקים.

מתמללת: תמר שפנייר

 

פריטים קשורים