×

מסמך עקרונות ליישום נגישות דיגיטלית בסביבות למידה דיגיטליות

קרן שלם- הקרן לפיתוח שירותים לאנשים עם מוגבלות ברשויות המקומיות עוסקת בפיתוח והנגשת ידע מקצועי לעוסקים בתחום ובשנים האחרונות החלה גם לפתח סביבות למידה מקוונות עבור אנשים עם מוגבלות שכלית ומגבלה קונגטיבית.

על מנת לעמוד בתקנות הנגישות ככל הניתן, ביקשה קרן שלם ללמוד את תחום הנגישות הדיגיטלית ולייצר מסמך עקרונות פרקטי ויישים עבור הספקים שעובדים עם הקרן וכן עבור מקבלי מענקים שהתוצר שלהם מקוון ודיגיטלי.

חשוב לציין כי המסמך הינו כללי בלבד ואינו מחליף את ההנחיות והתקנות המקובלות בארץ ובעולם.

המסמך נכתב על ידי, יעל סלע, מנהלת היחידה להנגשה דיגיטלית, עמותת מגדל אור

פריטים קשורים