×

מענים מקוונים לפנאי והפגה לאנשים עם מוגבלות שכלית והנמכה קוגניטיבית לסיוע בהפגה ובהעשרה

עמיתים יקרים, ימים עצובים עוברים על כולנו
ובשעה קשה זו
קרן שלם מבקשת לשלוח לכם קרן אור של תקווה
בקובץ המצורף מענים מקוונים לאנשים עם מוגבלות שכלית והנמכה קוגניטיבית שיסייעו בהפגה והעשרה

פריטים קשורים