×

מרגישים ששוקעים: אנשים עם מוגבלות במחלקות בתי החולים

מחברים נוספים : נצן אלמוג, מיכל טנא רינדה

That Sinking Feeling: People with Disabilities in Hospital Wards

Practical recommendations include the need to upgrade healthcare accessibility regulations and ways to help people with disabilities receive equal health services during hospitalisation

 

מחקר זה בחן את החוויות של אנשים עם מוגבלות בבתי חולים כלליים. במיוחד, זיהינו וניתחנו את החסמים והקשיים עמם אנשים עם מוגבלות מתמודדים בעת אשפוז בבית חולים. באמצעות שיטות איכותניות, הממצאים התבססו על שילוב בין ראיונות עומק וקבוצת מיקוד אשר מנו בסך הכל 20 משתתפים. שלושה חסמים מרכזיים עלו מדברי משתתפי המחקר: חוסר נגישות, חוסר בידע רפואי של המומחים וסטריאוטיפים שליליים. בעוד חלק מהממצאים מחזקים ידע קיים אודות החסמים עמם מתמודדים אנשים עם מוגבלות, חלקם חשפו חסמים אשר טרם נחקרו בכלים איכותניים, כמו החוסר בידע רפואי המתאים באופן ספציפי לאדם עם המוגבלות. בנוסף, הממצאים מצביעים על הצורך בהתיחסות נפרדת לנגישות פיזית ונגישות השירות, כאשר השני כולל שירות בינאישי ותקשורת מתאימה. המלצות יישומיות כוללות את הצורך בשדרוג תקנות הנגישות במערכת הבריאות וכן הצעת דרכים לסיוע לאנשים עם מוגבלות בקבלת שירותי בריאות הוגנים ושוויוניים בעת אשפוז בבית חולים.

מילות מפתח :  אנשים עם מוגבלות; מחלקות בתי חולים; נגישות; ידע רפואי; סטיגמה.

פריטים קשורים