×

עקרונות השיחה הטובה

איך מדברים עם אדם עם מוגבלות שכלית? איך מנהלים שיח מיטבי המאפשר הקשבה והבנה?
סרטון זה המציג את עקרונות השיחה הטובה ומדגים אותם באמצעות קטעי שיחה בין נותן השירות למקבל השירות עם מוגבלות שכלית התפתחותית.
הסרטון פותח על ידי המרכז לסימולציות בית ברל.

הסרטון מבוסס על המסמך “יצירת קשר עם האדם עם מוגבלות שכלית” שפורסם על ידי מינהל מוגבלויות, משרד הרווחה והביטחון החברתי, 2020

הסרטון הינו חלק ממיזם השיחה הטובה – שיח מותאם ומיטבי בין נותני שירותים בקהילה לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית

המיזם הינו משותף לקרן שלם ומשרד הרווחה והביטחון החברתי

 

פריטים קשורים