×

תדריך מקצועי לשימוש במארז ההדרכה בנושא אלימות מילולית

אלימות הנה תופעה נרחבת ונפוצה בחברה בכלל וכלפי אנשים עם מוגבלויות בפרט. תופעת האלימות מכילה בתוכה סוגים שונים של אלימות כדוגמת אלימות פיזית, אלימות מינית, וכוללת בתוכה גם אלימות מילולית. אלימות מילולית מתייחסת לשימוש במלל במטרה לפגוע באדם כלפיו היא מופנית, וכוללת בתוכה השפלות, העלבות, קללות, צעקות ועוד. ממחקרים שנעשו בנושא עולה כי אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית נחשפים לשיעורים גבוהים של אלימות מילולית מגורמים שונים עמם הם באים במגע בחיי היום יום שלהם ומתקיימת במקומות שונים – ברחוב, במסגרות התעסוקה, במסגרות הפנאי, במסגרות הדיור, ובמקומות נוספים בהם הם שוהים. לאלימות זו, בדומה לסוגי אלימויות אחרים, יש השלכות רבות לטווח הארוך על הקורבן לאלימות מילולית ועל האופן שבו הוא חווה את חייו.

תדריך זה מכיל מידע אודות אלימות מילולית בחייהם של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, חומרים הקשורים להעלאת המודעות וזיהוי של תופעת האלימות המילולית, כלים ודרכי התמודדות עם האלימות המילולית, סרטון הדרכה אודות התופעה וסרטונים המתארים מצבים של אלימות מילולית והתמודדות עמה. תוכלו למצוא במארז מערכי שיעור לארבעה מפגשים שעוסקים בנושא זה. התדריך מיועד לאנשי מקצוע במסגרות, לרכזים וגם למדריכים המעוניינים להרחיב את הידע בנושא ולהוביל תהליכי למידה והתמודדות עם אלימות מילולית יחד עם מקבלי השירות במסגרות.

המיזם בשיתוף : ד”ר נירית קרני-ויזר, ד”ר רן נוימן, נציגי מינהל מוגבלויות, קרן שלם ומסגרות הנותנות שירותים לאנשים עם מש”ה.

 

לעמוד המיזם >>

להורדת התדריך בשפה העברית>>

להורדת התדריך בשפה הערבית>>

פריטים קשורים