×

תחום מיני חברתי – דגשים והנחיות לשנת 2021

מינהל מוגבלויות מדגיש בחזונו את הצורך לאפשר לכל אדם עם מוגבלות חיים עם משמעות באופן המעודד עצמאות, איכות חיים ומיצוי פוטנציאל אישי בהתאם לצרכיו, רצונותיו, יכולותיו וערכיו. התנהגות מינית הינה חלק נורמטיבי בהתנהגות האנושית, לכל בני האדם צרכים מיניים לאורך תקופות החיים. זוהי זכותם הבלתי ניתנת לערעור של כל בן אנוש, יהיה אשר יהיה מצבו המנטאלי והגופני.

החוקים העומדים בבסיס עבודת המינהל, יחד עם המחוייבות לאמנת האו”ם בדבר זכויות אנשים עם מוגבלות (2006, United Nation) מחזקים את ההכרה במיניותם של אנשים עם מוגבלות ואת זכותם למימוש המיניות, יחד עם הצורך להגן ולמנוע ניצול.

במסמך המצורף דגשים והנחיות לשנת 2021.

 

 

פריטים קשורים