×

הסבר על הזכויות שלך בקבלת שירות נגיש – מסמך בפישוט לשוני

גרסה בפישוט לשוני של החוברת "שירות נגיש לאנשים עם מוגבלות: מהן זכויותיך בקבלת שירות?"
 
 
 
 
 
 
 

 

פריטים קשורים