×

אתיקה מחקרית: לקראת פיתוח עקרונות מקצועיים וקווים מנחים לעריכת מחקרים בקרב אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית

מק"ט 890-182-2019 | מחברים נוספים : תהילה רפטר עוזרי

מחקר זה נעשה בסיוע קרן שלם.

ממצאי המחקר העלו כי שיתוף אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית במחקרים מעלה דילמות אתיות מורכבות ייחודיות בקרב קבוצות המחקר השונות. חוסר הסכמה ופער בגישות נראה בתוך ובין קבוצות המחקר השונות. הממצאים מדגישים כי פיתוח כללי עבודה אתיים מותאמים הינם חשובים ומשמעותיים לשם שיתוף אנשים עם מש”ה במחקר. כמו כן, יש צורך בפיתוח הכשרה לחוקרים בנושא הטמעת העקרונות האתיים שנמצאו במחקר. לשם כך, לדוגמא, יש להוביל הסברה והדרכה לאפוטרופוסים ולאנשים עם מש”ה. בנוסף, יש לבחון שינוי בנהלים לשם שיתופם של אנשים עם מש”ה במחקר ולאפשר את מעורבותם כחוקרים עמיתים לשם דיוק צרכיהם ומתן תועלת ישירה. חשיפתם של אנשי מקצוע וטיפול בשדה וכן ארגונים מפעילים ומעסיקים בשוק החופשי לדילמות האתיות ולחשיבות שיתופם של אנשים עם מש”ה במחקר, תוביל לשיפור איכות חייהם של אוכלוסיית מש”ה. הממצאים עשויים לסייע לפיתוח מסמך עקרונות אתי לשם שילובם של אוכלוסיית מש”ה במחקר.

מילות מפתח:  מוגבלות שכלית התפתחותית, אתיקה מחקרית, דילמות אתיות, אתגרים, עקרונות, אפוטרופוסים, תומכי החלטה, ועדות אתיקה, מעסיקים בשוק החופשי, ארגונים מפעילים, עובדים סוציאליים, קובעי מדיניות, פישוט לשוני והנגשה, הסכמה מדעת, הדרה.


פריטים קשורים