×

דיור בקהילה לאנשים עם פיגור שכלי

מדריך לתכנון פיסי

בשנים האחרונות מושם דגש על זכותו של האדם עם מוגבלות שכלית לגדול, להתפתח ולחיות בסביבתו ובקהילתו הטבעית.
מתוך תפיסה זו, המבנה אשר ישמש לדיור בקהילה, ישתלב בסביבת המגורים בה הוא ממוקם, כמו כל מבנה אחר, וזאת מבלי להתעלם מתכנונו  האדריכלי הפנימי, שיותאם לצורכי האוכלוסייה שתגור בו, כולל צורכי נגישות, בטיחות וכו’.

המדריך הפיסי מציג קוים מנחים לתכנון מסגרות דיור בקהילה, סקירה של סוגי מסגרות בקהילה ומפרטים תפקודים ופיזיים של פונקציות שונות במבנים.


פריטים קשורים