×

הזכות לנישואים של נשים עם מוגבלויות במגזר החרדי- היבטים ביקורתיים

מק"ט 630| מנחה: פרופ' נטע זיו

גמר זו לתואר שני (תזה) נערכה בעבודת עזרה מלגה מקרן שלם.
עבודה זו בוחנת את ההיבטים המשפטיים, התרבות והחברתיות של נישואים נשים עם מוגבלות את החרדית. היא עוסקת במפגש בין שיח הזכויות המהווה בעשורים לאחר מסגרת רעיונית להסדרת חייהם של אנשים עם מוגבלות, על תפיסת עולם אמונית, המבוססת על ההלכה היהודית ועל נורמות ודפוסי חיים המאפיינים את הקהילה החרדית.
גישת לימודי המוגבלות רואה את המוגבלות בהתאם לסביבה התרבותית בה מתקיימת. המערכות המשפטיות השונות – ההלכה היהודית, החוק האזרחי והנורמות בקהילה החרדית, שותפים לעיצוב נישואים אלו. לנישואים ערך דתי ותרבותי משמעותי ועבודה זו מציגה את האתגרים, החסמים וגורמי הסיוע המשפיעים על נשים דיות עם מוגבלות המבקשות להגשים את זה.


פריטים קשורים