×

הטמעת מודל ICF במערכת השיקום בישראל במלאת עשור לפרסומו – חקר השירות הפיזיותרפי

 
יעקב, תמר. (2012). הטמעת מודל ICF במערכת השיקום בישראל במלאת עשור לפרסומו -חקר השירות הפיזיותרפי. כתב עת לפיזיותרפיה, 14 (2), 11-18.
 
ארגון הבריאות העולמי פרסם בשנת 2001 את המודל לבריאות ותפקוד
The International Classification of Health and Function   או כפי שהוא נקרא ICF.
 

המודל מבוסס על גישה ביו-פסיכוסוציאלית ומציע שפה אחידה בינלאומית  למושגים בשיקום, מדגיש את יכולות המטופל בצד מגבלותיו, מציע שיטה לרישום וקידוד היכולות והמגבלות של המטופל וכן סולם להערכת רמת תפקוד בכל תחומי הבריאות.

מודל הICF הרחיב את המושג תפקוד לארבע רמות תוך התייחסות לגורמים סביבתיים ואישיותיים בעלי פוטנציאל להשפיע על רמת התפקוד בקטגוריות השונות. המודל מדגיש את יחסי הגומלין בין התפקודים השונים לבין האבחנות הרפואיות של האדם וגורמי הרקע שלו. המונחים של המודל מתייחסים ליכולות של האדם כאשר בצד היכולות יש מונחים לתיאור מגבלות וחסרים.

 

 
מטרת מחקר זה לתאר את מידת ההטמעה של מודל זה בשירות הפיזיותרפי במסגרות לשיקום בישראל.
בוצע סקר משולב כמותי ואיכותני. אוכלוסיית המחקר כללה 25 מנהלי השירות הפיזיותרפי במסגרות לשיקום בארץ בתחום שיקום כללי, שיקום גריאטרי ושיקום ילדים. איסוף המידע בוצע באמצעות שאלון מקוון, מובנה חלקית, שכלל שאלות על מידת היישום של המודל, יתרונות ומגבלותיו.
מסקנות המחקר הן כי מודל הICF  מוכר ומעורר עניין בקרב מנהלי השירות הפיזיותרפי במסגרות שיקומיות אולם מידת ההטמעה שלו בקליניקה בשלב זה חלקית ביותר.
המלצות הנובעות מתוך המחקר הן כי ארגון הבריאות העולמי צריך לבנות תכניות הדרכה ליישום קליני ומנהלי של המודל ולהכשיר נציגים מארצות שונות כדי שיעבירו את המידע לצוותי השיקום בארצם.
 
 

פריטים קשורים

דילוג לתוכן