×

המעבר ממעונות פנימייה לדיור קהילתי של אנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית

עדכון למועד 04/05/15
נושא המעבר של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ממעונות פנימייה לדיור בקהילה הוצב בראש סדר העדיפות של האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית והוא מוצא מקום נכבד בתכניות העבודה שלו לשנים הקרובות בתמיכה מלאה של השר ומנכ"ל המשרד.

להלן עדכון לפעילות שנעשתה בתחום נכון לתאריך 04/05/15. 

 


פריטים קשורים